Türk Fizik Vakfı Bursları

TÜRK FİZİK VAKFI BURSLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Türk Fizik Vakfı bursları, yükseköğretim kurumlarında,

 • Fizik ve fizik mühendisliği bölümlerinin 3. ve daha yukarı yarıyıllarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilere
 • Fizik öğretmenliği programlarının 3. ve daha yukarı yarıyıllarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilere
 • Fizik ve fizik mühendisliği bölümlerinin lisansüstü programlarında öğrenimlerini sürdüren, ancak araştırma görevlisi olmayan ya da ücret karşılığı bir işte çalışmayan öğrencilere
yürütme kurulu kararı ile verilir. Burslar karşılıksızdır.

Gerçek ve tüzel kişilerin vakfımıza yapacakları özel bağışlarla, önerdikleri kimi öğrencilere vakfımız aracılığı ile burs verme istekleri Yürütme Kurulu'muzca değerlendirilerek işleme konulabilir.


TFV BURSLARI İÇİN BAŞVURU VE SÜRDÜRÜLEBİLME KOŞULLARI

LİSANS DÜZEYİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
Adayın:
 1. T.C. Vatandaşı olması,
 2. Geçmiş yarıyıllar ya da yıllarda programlarına aldığı dersleri başarmış olması
 3. Başvuru tarihindeki akademik not ortalamasının en az 65/100 ya da 2,6/4 olması
 4. Başka bir yerden burslu olmaması (kimi durumlarda aranmayabilir)
 5. Burs Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmuş ve bu Form’da istenilen belgeleri eklemiş olması
gerekir.


LİSANS DÜZEYİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLME KOŞULLARI

Öğrencilerin, Vakfın bursunu kullanırken, her yarıyıl sonunda akademik başarı durumlarını gösteren belgeyi (transkripti) Vakfa iletmeleri gerekir

Öğrencilerin Lisans Düzeyi için belirlenen Başvuru Koşulları’nın 2. maddesindeki koşulu ve 3. maddesindeki akademik not ortalamalarını bursu kullandıkları süre boyunca da yerine getirmeleri önemlidir. Bu koşulları sağlayamayan öğrencilerin durumları Vakıf Yürütme Kurulu’nca değerlendirilir ve yeterli başarıyı sağlayamayanların bursları kesilir; ancak bu koşulları yeniden sağlayanların bursları, koşulları sağladıkları tarihten başlayarak sürdürülür.


LİSANSÜSTÜ DÜZEY İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
Adayın:
 1. T.C. Vatandaşı olması,
 2. Yüksek lisans için, lisans bitirme akademik not ortalamasının en az 65/100 ya da 2,6/4 olması
 3. Doktora için, yüksek lisans bitirme akademik not ortalamasının en az 75/100 ya da 3,0/4 olması
 4. İzleyeceği ya da izlediği programın tezli olması,
 5. Lisansüstü düzeydeki öğrenimini sürdürmekte ise, geçmiş yarıyıl ya da yıllarda programlarına aldığı dersleri başarmış olması
 6. Tez aşamasında ise, tez danışmanınca, tezin başarı ile sürdürüldüğünün belgelenmesi
 7. Burs Başvuru Formunu eksiksiz doldurmuş ve bu Form’da istenilen belgeleri eklemiş olması
gerekir.

LİSANSÜSTÜ DÜZEY İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLME KOŞULLARI

Öğrencilerin Vakfın bursunu kullanırken, her yarıyıl sonunda akademik başarı durumlarını gösteren belgeyi (transkripti) Vakfa iletmeleri gerekir.

Öğrencilerin, Lisansüstü Düzey için belirlenen Başvuru Koşulları’nın 2. ve 3. maddelerindeki akademik not ortalamaları ile 5. ve 6. maddelerindeki koşulları, bursu kullandıkları süre boyunca da yerine getirmeleri önemlidir. Bu koşulları sağlayamayan öğrencilerin durumları Vakıf Yürütme Kurulu’nca değerlendirilir ve yeterli başarıyı sağlayamayanların bursları kesilir; ancak bu koşulları yeniden sağlayanların bursları, koşulları sağladıkları tarihten başlayarak sürdürülür.