Türk Fizik Vakfı Bursları

TÜRK FİZİK VAKFI BURSLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

Türk Fizik Vakfı bursları, yükseköğretim kurumlarında,

 • Fizik ve fizik mühendisliği bölümlerinin 3. ve daha yukarı yarıyıllarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilere
 • Fizik öğretmenliği programlarının 3. ve daha yukarı yarıyıllarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilere
 • Fizik ve fizik mühendisliği bölümlerinin lisansüstü programlarında öğrenimlerini sürdüren, ancak araştırma görevlisi olmayan ya da ücret karşılığı bir işte çalışmayan öğrencilere
yürütme kurulu kararı ile verilir. Burslar karşılıksızdır.

Gerçek ve tüzel kişilerin vakfımıza yapacakları özel bağışlarla, önerdikleri kimi öğrencilere vakfımız aracılığı ile burs verme istekleri Yürütme Kurulu'muzca değerlendirilerek işleme konulabilir.


TFV BURSLARI İÇİN BAŞVURU VE SÜRDÜRÜLEBİLME KOŞULLARI

LİSANS DÜZEYİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
Adayın:
 1. T.C. Vatandaşı olması,
 2. Geçmiş yarıyıllar ya da yıllarda programlarına aldığı dersleri başarmış olması
 3. Başvuru tarihindeki akademik not ortalamasının en az 65/100 ya da 2,6/4 olması
 4. Başka bir yerden burslu olmaması (kimi durumlarda aranmayabilir)
 5. Burs Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmuş ve bu Form’da istenilen belgeleri eklemiş olması
gerekir.


LİSANS DÜZEYİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLME KOŞULLARI

Öğrencilerin, Vakfın bursunu kullanırken, her yarıyıl sonunda akademik başarı durumlarını gösteren belgeyi (transkripti) Vakfa iletmeleri gerekir

Öğrencilerin Lisans Düzeyi için belirlenen Başvuru Koşulları’nın 2. maddesindeki koşulu ve 3. maddesindeki akademik not ortalamalarını bursu kullandıkları süre boyunca da yerine getirmeleri önemlidir. Bu koşulları sağlayamayan öğrencilerin durumları Vakıf Yürütme Kurulu’nca değerlendirilir ve yeterli başarıyı sağlayamayanların bursları kesilir; ancak bu koşulları yeniden sağlayanların bursları, koşulları sağladıkları tarihten başlayarak sürdürülür.


LİSANSÜSTÜ DÜZEY İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI
Adayın:
 1. T.C. Vatandaşı olması,
 2. Yüksek lisans için, lisans bitirme akademik not ortalamasının en az 65/100 ya da 2,6/4 olması
 3. Doktora için, yüksek lisans bitirme akademik not ortalamasının en az 75/100 ya da 3,0/4 olması
 4. İzleyeceği ya da izlediği programın tezli olması,
 5. Lisansüstü düzeydeki öğrenimini sürdürmekte ise, geçmiş yarıyıl ya da yıllarda programlarına aldığı dersleri başarmış olması
 6. Tez aşamasında ise, tez danışmanınca, tezin başarı ile sürdürüldüğünün belgelenmesi
 7. Burs Başvuru Formunu eksiksiz doldurmuş ve bu Form’da istenilen belgeleri eklemiş olması
gerekir.

LİSANSÜSTÜ DÜZEY İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLME KOŞULLARI

Öğrencilerin Vakfın bursunu kullanırken, her yarıyıl sonunda akademik başarı durumlarını gösteren belgeyi (transkripti) Vakfa iletmeleri gerekir.

Öğrencilerin, Lisansüstü Düzey için belirlenen Başvuru Koşulları’nın 2. ve 3. maddelerindeki akademik not ortalamaları ile 5. ve 6. maddelerindeki koşulları, bursu kullandıkları süre boyunca da yerine getirmeleri önemlidir. Bu koşulları sağlayamayan öğrencilerin durumları Vakıf Yürütme Kurulu’nca değerlendirilir ve yeterli başarıyı sağlayamayanların bursları kesilir; ancak bu koşulları yeniden sağlayanların bursları, koşulları sağladıkları tarihten başlayarak sürdürülür.
 • TÜRK FİZİK VAKFI 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURU DUYURUSU

  TFV resmi web sitesinde (http://www.tfv.org.tr) ilan edilen “TFV bursları için başvuru koşulları”na uyanlar, TFV burs başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeleri, 28 Ekim 2021 tarihine kadar, Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümünden, Prof. Dr. Sevgi BAYARI'ya posta yolu (veya kargo) ile göndermeleri gerekmektedir.

  Pandemi koşullarından dolayı tüm belgeler online olarak gönderilebilir. Online olarak gönderilecek belgelerin:

  bayari@hacettepe.edu.tr adresine

  okunaklı olarak tarama yapılarak ve pdf dosyası olarak gönderilmesi rica olunur.

  Örnek dosya ismi:

  • Adı Soyadı_TFV başvuru formu.pdf
  • Adı Soyadı_Transkript.pdf

  İki öğretim üyesinden alanacak olan referans mektupları kapalı zarf içerisinde arka kapağı imzalanarak tüm başvuru belgeleri ile birlikte posta yolu (veya kargo ile) ile gönderilebileceği gibi, referans veren öğretim üyelerimiz “TFV Burs Başvuru Referans Mektubu Formu”nu doldurarak

  bayari@hacettepe.edu.tr
  adresine online olarak gönderebilir.
  • TFV Burs Başvuru Formunda yer alan, ilgili yerlerin doldurulmaması ve imzanın ve fotoğrafın eksik olması,
  • TFV Burs Başvuru Formuna eklenecek onaylı öğrenci not durum belgesi (Transkript) eksik olması,
  • TFV Burs Başvuru Formuna eklenecek referans mektuplarının eksik olması,
  • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair onaylı belgelerin eksik olması,
  • Tez aşamasında ise tez danışmanının tez konusu ile ilgili yazısının eksik olması (Tez aşamasında olanlar referans mektuplardan birini tez danışmanında alabilir)
  durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

  2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemine ait Turk Fizik Vakfi Burs basvuruları, TFV yürütme kurulunca incelenerek sonuçlar en geç Kasım ayı sonuna kadar web sayfasından ilan edilecektir.  Ayrıca başvuru yapan öğrenciler, e-posta ile bilgilendirilecektir.

  Burslar, Güz ve Bahar yarıyıllarında iki kez ödenmektedir. Her ay ödeme yapılmamaktadır.

  NOT: 2020-21 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

  • LİSANSÜSTÜ BURSLARI (1.400,00 TL/yarıyıl)
  • LİSANS BURSLARI (1.200,00 TL/yarıyıl)

  2021-2022 Eğitim-Öğretim burs ödeme miktarlarında olanaklara göre güncelleme yapılabilecektir.