Tarihçe

Bugünün teknoloji toplumunda, tüm teknolojik gelişmeler, ister istemez doğa bilimlerindeki (matematiği de katarsak, temel bilimlerdeki) bulguların uygulamaya geçmesiyle olmaktadır. Bu nedenle tüm ileri ülkeler, temel bilimler ve özellikle de fiziğe büyük önem vermekte, bu daldaki araştırmalara çok büyük yatırım yapmaktadır.Ülkemizin temel bilimlerde iyi yetişmiş, uluslararası düzeyde araştırma yapabilen ve üretilmiş bilgiyi teknolojiye dönüştüren büyük insan gücüne gereksinim vardır.

Türkiye’de fizik eğitiminin ve fizik araştırmalarının desteklenmesi amacıyla, Prof.Dr. Rauf NASUHOĞLU, Prof.Dr. Erdal İNÖNÜ ve 15 arkadaşı tarafından 1985 yılında TÜRK FİZİK VAKFI (TFV) kurulmuştur. Kamu yararına bir kuruluş olan Türk Fizik Derneği (TFD) de vakfın kurucu ortakları arasındadır. Kuruluşundan beri kurucular Kurulu başkanlığını Prof.Dr.Erdal İnönü yapmaktadır.

Vakfın sermayesine ana katkıyı Nasuhoğlu ailesi yapmıştır. Prof.Dr. Rauf NASUHOĞLU kırk yılı aşkın bir süre, Türkiye de orta ve yüksek öğretimindeki fen ve fizik eğitimine hizmet etmiştir. Prof.Dr. Nasuhoğlu’nun yazdığı çok sayıdaki fizik kitabı bulunmaktadır. Fiziksel Bilimler İnceleme Komitesi (PSSC)’ inde fizik üyesi olarak, 60’lı yıllarda Fen Lisesi ve diğer seçkin liselerimizde PSSC fizik programlarının yerleşmesinde emeği sonsuzdur. 70’ li yıllarda üniversitelerimizin fizik bölümlerine Berkeley Fizik Programını, ders kitapları ve laboratuvarlarıyla kazandıran yine Nasuhoğlu hocamızdır.